CGK Bennekom

CGK Drogeham

CGK Enschede West

CGK Oud Vossemeer

CGK Rotterdam-Oost Capelle a/d IJssel

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht. 

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag. 

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen. 

CGK-teams onder­zoeken eigen omgeving

Drie teams - CGK Dedems­vaart, CGK Gouda en CGK Putten - besloten definitief te starten met een tweejarig missi­onair leertraject, verzorgd door onze missi­onair consu­lenten. Eerder in oktober namen zij deel aan een zogenoemde proeverij, waar zij konden kennis­maken met… 

persver­klaring synode­be­spreking GTU

In haar zestiende zitting heeft de generale synode van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland besloten de medewerking aan de totstand­koming van een Gerefor­meerde Theolo­gische Univer­siteit te beëin­digen. Op voorstel van een meerderheid van de synodale… 

diaconaal nieuws!

Bekijk onze eerste reguliere diaco­naat­nieuws­brief van het nieuwe seizoen. Met infor­matie over noodhulp, een collec­te­doel­sug­gestie voor dankdag, een aankon­diging van de diake­nendag, aandacht voor Micha en onze Diaconale projecten 2018. En meer … Download … 

noodhulp Sint Maarten?

Op het Diensten­bureau krijgen we geregeld vragen over noodsi­tu­aties in de wereld. Waaronder recen­telijk veel over Sint Maarten. We zien dat de Neder­landse overheid en de lokale overheid hun verant­woor­de­lijkheid nemen voor de eerste hulp. Ze zullen dat ook in de… 

naar agenda

De komende activi­teiten zijn: 
  • 25 oktober 2017, 23:59: Classis Amers­foort (Oosten)
  • 26 oktober 2017, 23:59: Classis Middelburg (Zuiden)
  • 28 oktober 2017, 10:00: Bondsdag 4 mannenbonden
  • 28 oktober 2017, 15:00: LCJ jeugd­appel +16
  • 8 november 2017, 19:45: LCJ minisymp. Luisterend leven

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en ondersteuning. 

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden. 

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt. 

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en ondersteuning. 

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden. 

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt. 
Print Friendly, PDF & Email
Alleen exacte overeenkomsten 
Zoeken in de titel 
Inhou­delijk zoeken 
Zoeken in posts 
Zoeken op pagina's