CGK Ameide

een van onze kerken

CGK Broeksterwoude Andreas

een van onze kerken

CGK Den Bosch

een van onze kerken

CGK Emmen

een van onze kerken

CGK Harderwijk

een van onze kerken

CGK Ouderkerk aan de Amstel

een van onze kerken

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschiedenis van onze kerken, de organisatie, de kerkorde, maar ook over de verschillende deputaatschappen (commissies) die de Christelijke Gereformeerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar informatie over een plaatselijke kerk, wilt u weten welke predikanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preekbeurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Informatie over zending, diaconaat, evangelisatie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Dienstenbureau ondersteunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Christenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

doorgeven

Doorgeven heeft een nieuwe jas! Deze sluit aan bij de nieuwe huisstijl die het Dienstenbureau vorig jaar introduceerde. De artikelen zijn korter, de foto's groter, de uitgave wat dunner. Een dezer dagen valt deze  samen met het blad Verbonden bij u in de bus. Centraal...
Lees meer...
Blurb dgv 1 2017

open dagen missi­o­naire pioniers­plekken

Op zaterdag 11 en 18 maart D.V. zetten we van 10.00 - 14.00 uur de deur van acht CGK zendingsgemeenten en missionair-diaconale projecten wijd open. Wij beloven een gastvrije ontvangst en interessante ontmoetingen en nodigen u van harte uit! Dus … niks? Nee, we laten...
Lees meer...
open dagen pioniersplekken mrt17

vacature Israël­con­sulent in Jeruzalem

Het Centrum voor Israëlstudies zoekt voor het werk in Jeruzalem een Israëlconsulent (1,0 fte). Bent u theoloog (academisch geschoold), heeft u een heldere visie op de verbondenheid van de kerk met Israël en ziet u hier een nieuwe roeping en uitdaging? Wij komen graag...
Lees meer...
St. Centrum voor Israelstudies 2611.indd

generale synode

Op DV dinsdag 24 januari begint de derde vergaderweek. Een overzicht van de gespreksonderwerpen vindt u in de agenda op de pagina generale synode. Op de pagina synodenieuws leest u van elke vergaderdag een verslag. Lees meer...
Lees meer...
GS synodenieuws button

onder­houds­plan­ningen (MJOP) en steun­aan­vraag­for­mulier

De meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP) en het steunaanvraagformulier voor 2016-2017 van onderlinge bijstand en advies staan nieuw aangepast op de website. Kijk...
Lees meer...
obena-mjop en steunformulier 16-17

naar agenda

De komende activiteiten zijn:

dienstenbureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en ondersteuning.

contactgegevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contactgegevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

dienstenbureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en ondersteuning.

contactgegevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contactgegevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.