CGKV Doesburg

CGK Genemuiden

CGK Rotterdam Centrum

CGK Ridderkerk

CGK Bunde-Meerssen

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

lezers­on­derzoek Doorgeven

Van harte nodigen we u uit voor een digitaal lezers­on­derzoek van ons blad Doorgeven. We maken het blad voor u. Daarom vinden wij uw mening heel belangrijk.

Print Friendly, PDF & Email

Doorgeven is uit!

Andere godsdiensten … Hoe gaan wij ermee om? Daar gaat de Doorgeven van november over. Op de voorkant ziet u een man zitten bij de ingang van een Chinese moskee. Kijkt hij toe? Of doet hij mee met het gebed? Waarom blijft hij op afstand? Ook in ons land kunnen we…

vacature missi­onair pionier in Velser­broek

Kent  of bent u iemand die aan de slag wil als missi­onair pionier in Velser­broek? Lees dan gauw verder. Alle infor­matie over deze  Inter­ker­ke­lijke vacature is te vinden op: http://www.hartvoorvelserbroek.nl/vacature-missionair-pion…/ Delen…

gratis artikel over ambas­sadeur zijn van Gods Koninkrijk

De gratis white­paper over ambas­sadeur zijn van Gods Koninkrijk in een wereld die daar geen behoefte aan lijkt te hebben. Met doorden­kertjes en tips. Geschreven door onze missi­onair consulent Petra de Jong.

Print Friendly, PDF & Email

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.
Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's