nieuwe zendings­ge­meente: Assen

Er is beweging in ‘Nederland – zendingsland’! Op zondag 29 januari werd een nieuwe gemeente (‘Assen Zoekt…’) ‘geboren’ in het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde kerken. Zo’n ‘geboorte’ (met een officieel woord: instituering) is een heel bijzonder moment....

open dagen missi­o­naire pioniersplekken

Op zaterdag 11 en 18 maart D.V. zetten we van 10.00 - 14.00 uur de deur van zes CGK zendingsgemeenten en missionair-diaconale projecten wijd open. Wij beloven een gastvrije ontvangst en interessante ontmoetingen en nodigen u van harte uit! Dus … niks? Nee, we laten...
terug