synode CGK over GTU

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland komt opnieuw samen op D.V. 1 juni. Onderwerp van bespreking is de besluitvorming rond de GTU (Gereformeerde Theologische Universiteit). Lees meer over de synode ... Eerder in het nieuws september...

goede­doe­len­lijst 2017

De Goededoelenlijst 2017 staat online! Deputaten diaconaat vragen de organisaties die op deze lijst staan regelmatig om verantwoording. Als u een organisatie mist, kan dit betekenen dat zij niet meer aan de richtlijnen van deputaten voldoet. Lees de Diacoon Wegwijs in...

Diacoon Deel je leven

Diacoon is uit! En deze keer direct digitaal beschikbaar. 'Deel je leven' is een praktische handreiking voor ondermeer (jeugd)diakenen, jeugdleiders en anderen die met jongeren werken in de kerk. De uitgave staat helemaal in het teken van het verbinden van jongeren en...
terug