de Bijbel open - diaconale meditaties

Herkent u dat? U wilt een vergadering of bijeenkomst openen met een (diaconaal) Bijbelgedeelte. Maar veel gedeeltes zijn al eens gebruikt. En vindt u er een, dan vraagt u zich misschien af wat u erover kunt zeggen? Daarom hebben deputaten diaconaat voor u diverse...

synode­zitting GTU verdaagd

Op verzoek van en in overleg met de synodale commissie van onderzoek, die het onderwerp ‘GTU’ (Gereformeerde Theologische Universiteit) in haar portefeuille heeft, heeft het moderamen van de synode besloten de voorziene vervolgzitting van 22 juni te verdagen...

beslui­ten­boekje generale synode

Het besluitenboekje van de synode 2016 van de Christelijke Gereformeerde Kerken is verschenen. U kunt het gratis downloaden op onze website  of tegen betaling bestellen in onze webwinkel. Eerder in het nieuws oktober 2017 (4) september 2017 (8) augustus...
terug