kerkproe­verij: 10 september 2017

Ook onze kerken hebben zich aangesloten bij de Kerkproeverij, die op de kalender staat bij zondag 10 september. Wij hopen dat veel plaatselijke gemeenten meedoen met dit landelijke initiatief. Het ligt heel erg voor de hand en we hadden het misschien al veel eerder...

vacature voorganger Assen zoekt …

Assen Zoekt is een jonge, veelkleurige gemeenschap met ongeveer 200 deelnemers. Ontstaan vanuit een verlangen om aan te sluiten bij de zoektocht van mensen die niet (meer) naar een kerk gaan en met oog voor de nood in de stad. Assen Zoekt wil lerend, luisterend naar...
terug