noodhulp Sint Maarten?

Op het Dienstenbureau krijgen we geregeld vragen over noodsituaties in de wereld. Waaronder recentelijk veel over Sint Maarten. We zien dat de Nederlandse overheid en de lokale overheid hun verantwoordelijkheid nemen voor de eerste hulp. Ze zullen dat ook in de...

projecten 2018

De brochure 'Diaconale projecten 2018' is uit! In dit handzame boekje vindt u alle projecten die deputaten diaconaat samen met u/de kerken in 2018 willen steunen. Het boekje staat ook als pdf online op onze projectenpagina. Download ... Eerder in het nieuws oktober...

zendings­ge­zinsdag Leeuwarden

Op 14 oktober a.s. is het zendingsgezinsdag in de classis Leeuwarden. Het belooft een mooie dag te worden, met onder meer verschillende workshops en een speciaal programma voor de kinderen. Welkom! Plaats: Gomarus College in Drachten, Eikesingel 62. Tijd: 10.30-14.30...

mentoraat jonge predikanten

De procedure hoe jonge predikanten een mentor wordt toegewezen staat op de website. De Generale Synode 2013 besloot een verplicht mentoraat in te stellen voor pas beginnende predikanten voor de duur van twee jaar. De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij...
terug