Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

noodhulp Sint Maarten?

Op het Diensten­bureau krijgen we geregeld vragen over noodsi­tu­aties in de wereld. Waaronder recen­telijk veel over Sint Maarten. We zien dat de Neder­landse overheid en de lokale overheid hun verant­woor­de­lijkheid nemen voor de eerste hulp. Ze...

projecten 2018

De brochure 'Diaconale projecten 2018' is uit! In dit handzame boekje vindt u alle projecten die deputaten diaconaat samen met u/de kerken in 2018 willen steunen. Het boekje staat ook als pdf online op onze projec­ten­pagina. Download … Eerder in het nieuws...

zendings­ge­zinsdag Leeuwarden

Op 14 oktober a.s. is het zendings­ge­zinsdag in de classis Leeuwarden. Het belooft een mooie dag te worden, met onder meer verschil­lende workshops en een speciaal programma voor de kinderen. Welkom! Plaats: Gomarus College in Drachten,...

mentoraat jonge predi­kanten

De procedure hoe jonge predi­kanten een mentor wordt toege­wezen staat op de website. De Generale Synode 2013 besloot een verplicht mentoraat in te stellen voor pas begin­nende predi­kanten voor de duur van twee jaar. De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij...