Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

op vakantie!

De werkgroep recreatie licha­melijk gehan­di­capten heeft voor 2018 weer enkele mooie vakan­tie­mo­ge­lijk­heden in petto. Speciaal voor mensen met een licha­me­lijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. Het vakan­tie­aanbod betreft...

vacature zendings­con­sulent

In verband met de pensi­o­nering van de huidige zendings­con­sulent per 1 september 2018 zijn deputaten buiten­landse zending op zoek naar een nieuwe zendings­con­sulent. De zending van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland (CGK) is gericht op...

twintig bladzijden kerkge­schie­denis

Bijzondere brieven van ds. M. van der Klis en ds. J.B. van Mechelen Het Documen­ta­tie­centrum heeft onder redactie van Jan Noorlandt een uitgave met de titel “Twintig bladzijden uit de kleine kerkge­schie­denis” gepubli­ceerd. Met onder meer een brief uit 1957 waarin...