Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

CGK Amsterdam Amstel­ge­meente

CGK Veenendaal Bethel

CGK Dokkum

CGK Haarlem Open Huis

CGK Maassluis

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschie­denis van onze kerken, de organi­satie, de kerkorde, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) die de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar infor­matie over een plaat­se­lijke kerk, wilt u weten welke predi­kanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preek­beurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Infor­matie over zending, diaconaat, evange­li­satie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Diensten­bureau onder­steunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Chris­tenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoor­stelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

nieuwe regels voor gebruik persoons­ge­gevens

    Lees onze infor­ma­tie­brief. De overheid heeft in de Wet Bescherming Persoons­ge­gevens (WBP) regels opgesteld ter bescherming van de privacy. In deze wet staan de rechten van de persoon waarvan de persoons­ge­gevens gebruikt worden, en de plichten van de organi­satie…

Paulus­wan­deling in Gouda

    In het kader van het missi­onair leertraject ontving het team van CGK Gouda op zaterdag 9 december de twee andere deelne­mende teams uit Dedems­vaart en Putten. Deze trotseerden de sneeuw om de ontmoe­tingsdag bij te kunnen wonen.Michiel Bakker van het Refor­ma­to­risch…

diaconaal nieuws!

De vrouw die u op de foto ziet woont in Nigeria. Met hulp uit onze kerken mochten deputaten diaconaat daar noodhulp verlenen. Zij en vele anderen kregen toegang tot schoon drink­water. Lees meer hierover in onze laatste diaco­naat­nieuws­brief van dit jaar. Download      …

collec­te­rooster 2018

Het collec­te­rooster voor 2018 is verschenen. Dit rooster kan worden gebruikt om de collecten voor de diverse kerke­lijke kassen in te plannen. U kunt ook aan de hand van dit rooster bijvoor­beeld voorbede doen voor de werkzaam­heden van de verschil­lende deputaat­schappen.…

lezers­on­derzoek Doorgeven

Van harte nodigen we u uit voor een digitaal lezers­on­derzoek van ons blad Doorgeven. We maken het blad voor u. Daarom vinden wij uw mening heel belangrijk.

Print Friendly, PDF & Email

naar agenda

De komende activi­teiten zijn:

  • 21 januari 2018, hele dag: Week van Gebed 2018
  • 4 februari 2018, hele dag: Hulpver­le­nings­zondag
  • 7 maart 2018, 21:00: Classis Zwolle (Noorden)
  • 7 maart 2018, 23:59: Classis Apeldoorn (Oosten)
  • 17 maart 2018, hele dag: Bestu­ren­middag van de Mannenbond

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

diensten­bureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en onder­steuning.

contact­ge­gevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contact­ge­gevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

Print Friendly, PDF & Email