CGK Ede

een van onze kerken

CGK Nunspeet - Dorpskerk

een van onze kerken

CGK Ermelo

een van onze kerken

CGK Rijnsburg

een van onze kerken

CGK Nunspeet - Oenenburgkerk

een van onze kerken

CGK Alphen aan den Rijn

een van onze kerken

Welkom op onze nieuwe website. Aan deze website wordt nog gewerkt.

kerkverband

Op deze pagina's kunt u alles lezen over de geschiedenis van onze kerken, de organisatie, de kerkorde, maar ook over de verschillende deputaatschappen (commissies) die de Christelijke Gereformeerde Kerken dienen.

onze kerken

Bent u op zoek naar informatie over een plaatselijke kerk, wilt u weten welke predikanten beroepbaar zijn of wie u kunt benaderen voor een preekbeurt? Deze pagina's helpen u verder. Ook voor mutaties in het jaarboek kunt u hier terecht.

actief in de kerk

Informatie over zending, diaconaat, evangelisatie en kerk en Israël vindt u hier. Verder veel ruimte voor financiën en aandacht voor jongeren. Het Dienstenbureau ondersteunt, denkt mee en adviseert u graag.

geloven

Christenen geloven dat God er is en Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

noodhulp Haïti

Op 4 oktober jl. bereikte orkaan Matthew Haïti. De zuide­lijke provincies zijn het zwaarst getroffen door deze heftige orkaan. Honderden mensen zijn omgekomen en er is veel schade aan huizen, landbouw­grond, bruggen en wegen. Het is niet de eerste keer dat Haïti...
Lees meer...
haiti uitsnede huis

ds. Van der Linde diaconaal consulent

Deputaten diaconaat hebben ds. Erjan van der Linde (52) per 1 januari 2017 benoemd tot diaconaal consulent. Ds. Van der Linde heeft zijn benoeming van harte aanvaard. Hij is nu nog predikant van de Samen­wer­kings­ge­meente NGK/CGK Rotterdam-Alexander. Deputaten zijn...
Lees meer...
DD Erjan

nieuws­brief diaconaat is uit!

De nieuws­brief van diaconaat is uit! Met o.a. aandacht voor de materialen van de hulpver­le­nings­zondag die op dit moment volop in de maak zijn. Op pagina 3 treft u weer een overzicht aan van de binnen­ge­komen gelden? Help u mee de gaten te vullen de laatste...
Lees meer...
DD nieuwsbrief okt

generale synode

De generale synode verga­derde op 10 juni en van 11 t/m 14 oktober. De eerste verga­derweek ligt dus achter ons. Een verslag van de bespre­kingen vindt u onder 'synode­nieuws'. De tweede verga­derweek staat gepland voor 22 t/m 25 november. Zodra de...
Lees meer...
GS synodenieuws button

naar agenda

De komende activiteiten zijn:

 • 26 oktober 2016, 23:59:
  Classis Amersfoort (Oosten)
 • 26 oktober 2016, 23:59:
  Classis Dordrecht (Zuiden)
 • 29 oktober 2016, 15:30:
  LCJ: jeugdappel 16+
 • 5 november 2016, N/A:
  Nationale synode
 • 10 november 2016, 19:45:
  CDV Apeldoorn
 • 12 november 2016, hele dag:
  TUA-dag
 • 17 november 2016, 19:45:
  CDV Dordrecht

dienstenbureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en ondersteuning.

contactgegevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contactgegevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.

dienstenbureau

Wij willen u graag van dienst zijn. U kunt ons altijd bereiken voor vragen en ondersteuning.

contactgegevens

Elke 'afdeling' heeft zijn eigen contactgegevens. Deze kunt u hier vinden.

klachten

Heeft u een klacht? Kijk hier waar u terecht kunt.