doop en avondmaal zendingsgemeenten

Wat doe je als kerk wanneer een man die maar net christen is geworden en nog geen kans heeft gehad zijn geloof te belijden en zich te laten dopen vol dankbaarheid naar de avondmaalstafel loopt? Wat zeg je tegen een echtpaar dat hun kind echt niet wil laten dopen, omdat ze dit alleen maar gezien hebben in een lauwe kerk van cultuur-christendom en allerlei vormen van bijgeloof?
Voor deze en andere vragen bij zendingsgemeenten hebben deputaten evangelisatie op verzoek van de generale synode een handreiking geschreven.
Deze is gratis (als pdf) te downloaden via:
  • handreiking doop en avondmaal voor zendingsgemeenten
  • Ontvangt u liever een geprint boekje, dan verwijzen wij u naar onze webshop

    Eerder in het nieuws

    Print Friendly, PDF & Email
    terug