ons kerkverband

De afkorting CGK in ons logo staat voor Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Zo heet ons kerkverband. De basis van het kerkverband ligt bij de plaat­se­lijke kerk. Daarom ook het meervoud 'kerken' in onze naam.

Deze pagina's geven infor­matie over wie we zijn, onze geschie­denis, de organi­satie, maar ook over de verschil­lende deputaat­schappen (commissies) van onze kerken.

Print Friendly, PDF & Email
terug