mentoraat jonge predikanten

De procedure hoe jonge predikanten een mentor wordt toegewezen staat op de website.

De Generale Synode 2013 besloot een verplicht mentoraat in te stellen voor pas beginnende predikanten voor de duur van twee jaar. De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij Steunpunt Kerkenwerk Zwolle.

Voorheen was de classis verantwoordelijk voor het toewijzen van een mentor. In de nieuwe werkwijze ligt de verantwoordelijkheid voor het benoemen van een mentor voor een pas beginnende predikant, niet meer bij de classis, maar bij Steunpunt Kerkenwerk.

Meer informatie en handreiking op onze website

Print Friendly, PDF & Email
terug