mini-expositie geeft uniek inkijkje in 125-jarige historie CGK

Dit jaar bestaan de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken 125 jaar. De mini-expositie ‘125 jaar Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken’ geeft een uniek inkijkje in de lange historie van de CGK. Op donderdag 11 mei a.s. opent emeritus hoogleraar prof.dr. W. van ’t Spijker de expositie aan de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn (TUA).

Tot met 23 mei 2017 is de expositie te zien aan de TUA. Daarna verhuist zij naar Urk, waar bezoekers de tentoon­stelling op 26 mei tijdens de Kerkendag van de CGK voor het laatst kunnen bezich­tigen. De expositie wordt georga­ni­seerd vanuit de commissie Kerkendag en deputaten Kerke­lijke Archieven.

Niet eerder tentoon­ge­stelde stukken
De miniten­toon­stelling leidt bezoekers staps­gewijs vanaf 1892 via ruim 10 thema’s door de geschie­denis van de CGK. Thema’s zijn bijvoor­beeld zending, vroomheid thuis, catechese, preken, kerkmuziek en doop.

Niet of bijna nooit eerder tentoon­ge­stelde stukken uit het Documen­ta­tie­centrum van de CGK zijn te zien op de mini-expositie, zoals een theekopje van Hendrik de Cock, preek­schetsen, colle­ge­dic­taten van prof.dr. W.H. Velema en de kaarsen die ds. J. Langbroek gebruikte bij catechese aan mensen met een verstan­de­lijke beperking.

Voor de expositie zijn ervarings­ver­halen verzameld van chris­telijk-gerefor­meerden die bijvoor­beeld met het zendings­busje liepen. Ook vertellen mensen over hun herin­ne­ringen aan huisbe­zoeken. Prof.dr. Van ’t Spijker komt in een kort filmpje aan het woord over het ontstaan van de CGK.

CGK-voorwerp mee naar de Kerkendag
De expositie is een combi­natie van historie, beleving en inter­actie met de bezoekers. Zo kunnen mensen tijdens de expositie op de Kerkendag (26 mei) een voorwerp of document meenemen dat een link heeft met (hun lidmaat­schap van) de CGK. Jan Noorlandt en Machiel Vennik, beheerders van de Documen­ta­tie­centrum, zijn de gehele dag in de exposi­tie­ruimte te vinden en horen graag het verhaal erachter.

Zie ook de exposi­tie­website (in opbouw): www.cgk.nl/125jaar.

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's