noodhulp Sint Maarten?

Op het Diensten­bureau krijgen we geregeld vragen over noodsi­tu­aties in de wereld. Waaronder recen­telijk veel over Sint Maarten. We zien dat de Neder­landse overheid en de lokale overheid hun verant­woor­de­lijkheid nemen voor de eerste hulp. Ze zullen dat ook in de weder­opbouw doen. Ook worden er diverse acties gehouden. Deputaten diaconaat starten daarom vooralsnog geen noodhulp­actie. Wie geld wil doneren, verwijzen we graag naar het Rode Kruis.

Als diaconaat zetten we ons op dit moment in voor noodhulp aan Nepal. De nood is groot en er zijn weinig helpers. Lees meer

(foto: nu.nl)

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's