vormingswerk

AZ logo vormingswerk

In het winter­seizoen 2017-2018 wordt de Vormings­cursus voor de 48e maal georga­ni­seerd.
Onder andere uit de voorstellen van de deelnemers van vorige seizoenen zijn zes actuele onder­werpen geselec­teerd. Ook dit seizoen hebben wij docenten bereid gevonden om één van de onder­werpen voor te bereiden en te behan­delen.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode september 2017 tot maart 2018. Iedereen kan deelnemen, er is geen voorop­leiding vereist.

commissie vormingswerk

De volgende personen zijn met elkaar verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Dhr. W. van Zwol, Wierden, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

IBAN NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR GEREF KERKEN te Scher­penzeel.

 

onder­werpen seizoenen 2017-2018

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

  • Volharden in de hoop (Hebreeën) - drs. R. van de Kamp
  • Tussen Sterven en Opstanding (Nieuw­tes­ta­men­tische notities) - dr. D. Visser
  • De synode van Dordrecht 1618-1619: historie en erfenis - mw. drs. C. Th. Boerke
  • Vrede door recht (kerkrecht) - drs. H. van Eeken
  • B(l)oeiend diaconaat in een bekoelde samen­leving - ds. G. Drayer
  • Leerdienst en Catechis­mus­preek: voorbij of blijvend? - dr. W. Verboom

cursus­lo­caties

De vormings­cursus zal gegeven worden op de volgende locaties:

  • Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
  • Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
  • Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
  • Goes: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Maranat­hakerk, Bergweg 43a, 4461 LX.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt elk onderwerp verspreid over 3 zater­dagen behandeld. Per zaterdag behan­delen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt er les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met daarin een koffie­pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een koffie­pauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

cursusdata per locatie

Apeldoorn:

23

september 2017

7

oktober 2017

4

november 2017

18

november 2017

2

december 2017

16

december 2017

3

februari 2018

17

februari 2018

10

maart 2018
Drachten:
7 oktober 2017
4 november 2017
18 november 2017
2 december 2017
16 december 2017
13 januari 2018
27 januari 2018
10 februari 2018
10 maart 2018
Sliedrecht:

23

september 2017

7

oktober 2017

4

november 2017

2

december 2017

16

december 2017

6

januari 2018

20

januari 2018

3

februari 2018

17

februari 2018
Goes:
30 september 2017
11 november 2017
9 december 2017
6 januari 2018
10 februari 2018
10 maart 2018

aanmelden

U kunt zich voor deze cursus opgeven door het formulier hiernaast in te vullen. Wanneer u dit gedaan heeft en de aanvraag is verzonden, ontvangt u ter beves­tiging een kopie van uw aanmelding per e-mail. Heeft u niets ontvangen, kijk dan in uw spam-box of map voor ongewenste e-mail.

De kosten voor deelnemers in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn € 45,- per persoon. De kosten voor de deelnemers in Goes zijn € 35,- per persoon. Dit bedrag dient meteen bij aanmelding overge­maakt te worden op NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHRGEREF KERKEN te Scher­penzeel Gld. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

De aanmelding geldt voor één persoon. Ieder persoon s.v.p. apart aanmelden.

Aanmelden graag vóór D.V. 1 september 2017.

AZ logo vormingswerk

aanmelden vormings­cursus

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's