ambtelijk contact

Studieblad ten dienste van ouder­lingen en diakenen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde kerken in Nederland. De artikelen in het blad hebben betrekking op de vele aspecten van het ambtelijk werk. Te denken valt aan bijbel­uitleg, pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en maatschap­pe­lijke ontwik­ke­lingen.

redactie

drs. A. van der Zwan, voorzitter
De Jagerweg 206, 3328 AA Dordrecht
078 30 31 848
m avdzwan@kliksafe.nl

drs. H. de Bruijne, secre­taris
van Emsthof 15, 3851 BW Ermelo
m h.de.bruijne.001@hetnet.nl

mevr. drs. P.D. Baarda, coördi­nator recensies
Arnoldus Stamroodlaan 53, 3705 NC Zeist
030 75 21 753
m p.d.baarda@driestar-educatief.nl

E.J. Jansen, eindre­dacteur
Verwold­sebeek 64, 8033 DC Zwolle
tel 038 45 33 108
m jns.prj@filternet.nl

drs. H. Korving
drs. A.G.M. Weststrate

abonne­menten

€ 10,00 per jaar collectief
€ 12,50 per jaar persoonlijk

admini­stratie

Diensten­bureau CGK
Postbus 334, 3900 AH  Veenendaal
t 0318 58 23 50
m info@cgk.nl

verschenen nummers

De redac­ti­onele inhoud van Ambtelijk Contact is volledig opgenomen in de database van Digibron, kennis­centrum gerefor­meerde gezindte.

Print Friendly
terug