besluiten GS

besluiten generale synode 2016

besluit GTU 10 oktober 2017

Op 10 oktober besloot de generale synode de medewerking aan de totstandkoming van een Gereformeerde Theologische Universiteit te beëindigen. Lees het officiële besluit...

 

persverklaring 1 juni 2017

Op 1 juni heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in beslotenheid overlegd over de voorgestelde vorming van een Gereformeerde Theologische Universiteit.

Lees de hele persverklaring ...

 

persverklaring 14 februari 2017

Vandaag heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen ten aanzien van de vijftien revisieverzoeken die zijn ingebracht tegen de kerkelijke uitspraak inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties, gedaan op de generale synode van 2013. De generale synode van 2016/2017 heeft besloten niet over te gaan tot revisie van  de kerkelijke uitspraak.

Lees de hele persverklaring ...

documenten met betrekking tot homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Hieronder staan alle documenten die vrijgegeven zijn door de generale synode. U kunt deze pdf-documenten downloaden door erop te klikken. Sommige zijn wat groot, waardoor het downloaden even kan duren.

besluiten voorgaande synodes

Alle door de generale synode genomen besluiten worden gebundeld en uitgegeven in het zogenaamde besluitenboekje. U vindt de meest recent uitgekomen besluitenboekjes hieronder.

Print Friendly, PDF & Email
terug