pioniers­plekken

"Een kleine kerkenraad loopt soms aan tegen ingewik­kelde kerkelijk-organi­sa­to­rische en finan­ciële vraagstukken."

ds. J. Nutma

voorzitter deputaten CGK evange­li­satie over Breda

"Hier merk je het belang van social media. Het legt verbin­dingen met mensen."

ds. G. Vos

deputaat CGK evange­li­satie over Bunde/Meerssen

"Niet: zijn er missi­o­naire mogelijk­heden, maar: zijn we bereid ons in te laten schakelen?"

M. Vennik

deputaat CGK evange­li­satie over Haarlem Open Huis

De grootste nood is doorgroeien. Mensen komen tot geloof, volwas­senheid in geloof is moeilijk.”

ds. J. Nutma

voorzitter deputaten CGK evange­li­satie over Meer dan Beverwaard

Print Friendly, PDF & Email
terug