contact met de overheid

taak

De volgende taken behoren tot het taken­pakket van deputaten contact met de overheid:

  • het namens de kerken onder­houden van het contact met de overheid en het behar­tigen van debelangen van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken;
  • het deelnemen aan het CIO, het overleg­orgaan van de kerken in overheidsaangelegenheden;
  • het infor­meren van de kerken over regel­geving die hen raakt;
  • het stimu­leren van kerken en kerkleden om hun roeping tegenover overheid en samen­leving serieus te nemen.

secre­taris

V.J.M. van Arkel
Kamil­lelaan 26
3925 RJ Scherpenzeel
t 033-4630266
m vvanarkel@solcon.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug