de Bijbel open

over de meditaties

Herkent u dat? U wilt een verga­dering of bijeen­komst openen met een diaconaal Bijbel­ge­deelte. Maar veel gedeeltes zijn al eens gebruikt. En vindt u er een, dan vraagt u zich misschien af wat u erover kunt zeggen? Daarom schreef de werkgroep Diaconaat in de Gemeente (een werkgroep van deputaten diaconaat) de Diacoon 'Momenten van diaconale bezinning' -  met daarin acht meditaties over een diaconaal gedeelte in de Bijbel. Handig om te gebruiken om een (diaconale) vergadering/bijeenkomst te openen of om als diaconie of kring samen te bezinnen op een ander moment.
De gespreks­vragen onderaan elke meditatie zijn soms specifiek op de diaconie gericht, maar zijn ook prima te gebruiken voor andere samen­stel­lingen of gewoon voor uzelf als bezinning.

nieuwe meditaties

Deputaten diaconaat besloten om deze acht meditaties ook los beschikbaar te stellen én aan te vullen. Zo blijft u voorzien van nieuw materiaal. Houdt deze pagina - of onze nieuws­brief - dus in de gaten om op de hoogte te zijn van aangevuld materiaal.
Als laatste zijn toege­voegd: Spreuken 11, Hebreeën 13 en Johannes 15.

oude meditaties

Al eerder verschenen een aantal diaconale meditaties. Download deze hier … 

downloads Oude Testament

 

 

 

 

 

 

downloads Nieuwe Testament

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
terug