de wekker

taak

Het deputaat­schap De Wekker heeft als taak het uitgeven van een periodiek (De Wekker) met als doel:

  • geeste­lijke leiding te geven aan het kerkelijk leven;
  • de kerkleden vanuit een harte­lijke verbon­denheid aan de Schrift en het gerefor­meerde belijden toe te rusten tot de dienst van God, mede met het oog op de vragen die spelen binnen de kerken en de samen­leving.

Bezoek de website van De Wekker: www.dewekker.com.

secre­taris

M. Renkema-Hoffman
Johannes Geradtsweg 43
1222 PM Hilversum
t 035 - 5445944
m mrenkema@dewekker.com

Print Friendly, PDF & Email
terug