De generale synode stelt lande­lijke deputaat­schappen en commissies aan. Deze vervullen voor en namens de kerken allerlei taken. Een aantal van deze taken voert het Diensten­bureau voor hen of samen met hen uit. U vindt op deze pagina's de contact­ge­gevens en meer infor­matie per deputaat­schap c.q. commissie.

Print Friendly, PDF & Email
terug