Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Hieronder treft u onze complete lijst met projecten aan.
Jaarlijks collec­teren onze kerken voor diverse diaconale projecten, verspreid over de hele wereld.

(De nieuwe projecten ISR134 Werkplek autis­tische jongeren en NED133 Hoop voor Vluch­te­lingen verschijnen hier rond 1 januari 2018.)

BOT053 Kleuter­on­derwijs Sankin­deren

Botswana - € 2.500

Kleuters leren de landstaal om hun kans op goed onderwijs te vergroten.
Lees meer…

BOT064 Ware liefde wacht


Botswana - € 8.000

Hulp aan jongeren om armoede en ziekte door seksuele oorzaken te voorkomen.
Lees meer …

BOT129 Kleuter­school Kaikagu Dekar

Botswana - € 5.500

San-peuters worden in de landstaal voorbereid op de basis­school.
Lees meer …

BOT130 Terug naar school


Botswana - € 5.000

Terug­dringen van het aantal ‘drop-outs’ onder de jeugd van Ghanzi.
Lees meer …

BRA094 Werkvoor­be­reiding straat­jon­geren

Brazilië - € 5.000

Een betere start op de arbeids­markt voor deze jongeren is er bijna niet!
Lees meer…

BUR123 Voedsel­ze­kerheid


Burundi - € 5.000

Weeshuis Wartburg wil voedsel verbouwen om te eten en te verkopen.
Lees meer …

CAM020 Water­voor­ziening
X

Cambodja - € 10.000

Voldoende veilig water voor dagelijks gebruik is levens­be­langrijk.
Lees meer…

EGY048 Micro­k­re­dieten (DUET)

Egypte - € 7.500

Wie een goed idee heeft om in zijn onderhoud te voorzien, kan een lening krijgen.
Lees meer…

EGY131 School voor Sudanese vluch­te­lingen

Egypte - € 5.000

De veiligheid van deze school helpt deze Soedanese kinderen omgaan met hun verleden en verdriet.

Lees meer…

FRA086 Beurzen
theolo­gie­stu­denten

Frankrijk - € 6.500

Het Evangelie delen met je eigen landge­noten is het verlangen van armlastige theolo­gie­stu­denten.
Lees meer…

HAI114  Herbe­bossing
X

Haïti - € 15.000

Bomen geven stevigheid aan de grond en dragen vruchten die geld opleveren.
Lees meer…

INE033 Herstel­ope­raties schisis­kin­deren

Indonesië - € 5.000

Geen ‘gescheurd kind’ meer zijn, maar voor vol worden aangezien.
Lees meer…

INE037 Scholenbouw
X

Indonesië - € 5.000

Vaders en moeders helpen bij het geven van onderwijs aan hun kinderen.
Lees meer…

ISR040 Maaltijden kwetsbare school­kin­deren

Israël - € 15.000

In het land van melk en honing, mag geen kind met honger naar bed gaan.
Lees meer…

MOZ060 Coaching landbouw­project

Mozam­bique - € 7.000

Boeren leren op een duurzame manier gewassen te verbouwen.
Lees meer…

MOZ061 Voedsel­ze­kerheid
X

Mozam­bique - € 30.000

De lokale bevolking wordt gesti­mu­leerd om naar elkaar om te zien.
Lees meer…

NED132 De Poster
X

Nederland - € 1.750

Kerken aan de slag in de multi­cul­turele Schrij­verswijk, Veenendaal.
Lees meer…

NEP023 Rehabi­li­tatie drugge­bruikers

Nepal - € 16.000

Kwetsbare vrouwen leren op een gezonde manier hun armoede te doorbreken.
Lees meer…

OEK080 Chris­telijk OnderwijsX

Oekraïne - € 9.000

Scholieren bereiden zich voor op een waarde­volle bijdrage aan de samen­leving.
Lees meer…

OEK084 Opvang verslaafdenX

Oekraïne - € 5.000

Mannen leren op een gezonde manier omgaan met de moeiten van het leven.
Lees meer…

OEK115 Moeder- en babycentrum

Oekraïne - € 10.000

Jonge moeders leren voorzien in de behoeften van hun kindje.
Lees meer…

PAG122 Opvang
gehan­di­capten

Pales­tijns gebied - € 8.500

Gehan­di­capte kinderen krijgen thuis fysio­the­rapie.
Lees meer…

PAG128 Engelse les
X

Pales­tijns gebied - € 5.000

Wie goed Engels spreekt, heeft een voorsprong op de arbeids­markt.
Lees meer…

ZAF051 Kinder­tehuis
X

Zuid-Afrika - € 7.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAF052 Capaci­teits­opbouw en voorlichting

Zuid-Afrika - € 15.000

Begeleiding bij het creëren van werk/een plek in de maatschappij en hiv/aidsvoorlichting.
Lees meer…

ZAF066 Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

Zuid-Afrika - € 10.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAM127 Training
onder­wijzers

Zambia- € 5.000

Lokale vrijwil­ligers worden geschoold als onder­wijzer.
Lees meer…

noodhulp­pro­jecten

noodhulp
Nepal

Hevige moesson­regens in Nepal.
Lees meer …

noodhulp
Oost-Afrika

Droogte veroor­zaakt hongersnood.
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email