Hieronder treft u onze complete lijst met projecten aan. 
Jaarlijks collec­teren onze kerken voor diverse diaconale projecten, verspreid over de hele wereld.

BOT053 Kleuter­on­derwijs Sankin­deren

Botswana - € 2.500

Kleuters leren de landstaal om hun kans op goed onderwijs te vergroten.
Lees meer…

BOT064 Ware liefde wacht


Botswana - € 8.000

Hulp aan jongeren om armoede en ziekte door seksuele oorzaken te voorkomen.
Lees meer …

BOT129 Kleuter­school Kaikagu Dekar

Botswana - € 5.500

San-peuters worden in de landstaal voorbereid op de basis­school.
Lees meer …

BOT130 Terug naar school 


Botswana - € 5.000

Terug­dringen van het aantal ‘drop-outs’ onder de jeugd van Ghanzi.
Lees meer …

BRA094 Werkvoor­be­reiding straat­jon­geren

Brazilië - € 5.000

Een betere start op de arbeids­markt voor deze jongeren is er bijna niet!
Lees meer…

BUR123 Voedsel­ze­kerheid


Burundi - € 5.000

Weeshuis Wartburg wil voedsel verbouwen om te eten en te verkopen.
Lees meer …

CAM020 Water­voor­ziening
X

Cambodja - € 10.000

Voldoende veilig water voor dagelijks gebruik is levens­be­langrijk.
Lees meer…

EGY048 Micro­k­re­dieten (DUET)

Egypte - € 7.500

Wie een goed idee heeft om in zijn onderhoud te voorzien, kan een lening krijgen.
Lees meer…

EGY131 School voor Sudanese vluch­te­lingen

Egypte - € 5.000

De veiligheid van deze school helpt deze Soedanese kinderen omgaan met hun verleden en verdriet.

Lees meer…

FRA086 Beurzen
theolo­gie­stu­denten

Frankrijk - € 6.500

Het Evangelie delen met je eigen landge­noten is het verlangen van armlastige theolo­gie­stu­denten.
Lees meer…

HAI114  Herbe­bossing
X

Haïti - € 15.000

Bomen geven stevigheid aan de grond en dragen vruchten die geld opleveren.
Lees meer…

INE033 Herstel­ope­raties schisis­kin­deren

Indonesië - € 5.000

Geen ‘gescheurd kind’ meer zijn, maar voor vol worden aangezien.
Lees meer…

INE037 Scholenbouw
X

Indonesië - € 5.000

Vaders en moeders helpen bij het geven van onderwijs aan hun kinderen.
Lees meer…

ISR040 Maaltijden kwetsbare school­kin­deren

Israël - € 15.000

In het land van melk en honing, mag geen kind met honger naar bed gaan.
Lees meer…

MOZ060 Coaching landbouw­project

Mozam­bique - € 7.000

Boeren leren op een duurzame manier gewassen te verbouwen.
Lees meer…

MOZ061 Voedsel­ze­kerheid
X

Mozam­bique - € 30.000

De lokale bevolking wordt gesti­mu­leerd om naar elkaar om te zien.
Lees meer…

NED132 De Poster
X

Nederland - € 1.750

Kerken aan de slag in de multi­cul­turele Schrij­verswijk, Veenendaal.
Lees meer…

NEP023 Rehabi­li­tatie drugge­bruikers

Nepal - € 16.000

Kwetsbare vrouwen leren op een gezonde manier hun armoede te doorbreken.
Lees meer…

OEK080 Chris­telijk OnderwijsX

Oekraïne - € 9.000

Scholieren bereiden zich voor op een waarde­volle bijdrage aan de samen­leving.
Lees meer…

OEK084 Opvang verslaafdenX

Oekraïne - € 5.000

Mannen leren op een gezonde manier omgaan met de moeiten van het leven.
Lees meer…

OEK115 Moeder- en babycentrum

Oekraïne - € 10.000

Jonge moeders leren voorzien in de behoeften van hun kindje.
Lees meer…

PAG122 Opvang
gehan­di­capten

Pales­tijns gebied - € 8.500

Gehan­di­capte kinderen krijgen thuis fysio­the­rapie.
Lees meer…

PAG128 Engelse les
X

Pales­tijns gebied - € 5.000

Wie goed Engels spreekt, heeft een voorsprong op de arbeids­markt.
Lees meer…

ZAF051 Kinder­tehuis
X

Zuid-Afrika - € 7.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAF052 Capaci­teits­opbouw en voorlichting

Zuid-Afrika - € 15.000

Begeleiding bij het creëren van werk/een plek in de maatschappij en hiv/aidsvoorlichting.
Lees meer…

ZAF066 Begeleiding hiv/aidsslachtoffertjes

Zuid-Afrika - € 10.000

Kinderen die hun ouders verloren door hiv/aids, vinden een thuis.
Lees meer…

ZAM127 Training
onder­wijzers

Zambia- € 5.000

Lokale vrijwil­ligers worden geschoold als onder­wijzer.
Lees meer…

noodhulp­pro­jecten

noodhulp
Oost-Afrika

Droogte veroor­zaakt hongersnood.
Lees meer …

noodhulp
Mozam­bique

Begin 2015 maakten zware overstro­mingen vele slacht­offers in Mozam­bique.
Lees meer …

noodhulp
Vluch­te­lingen Europa

De massale vluch­te­lin­gen­stroom naar Europa vraagt om hulp.
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email
terug