eenheid

taak

Deputaten eenheid van de gerefor­meerde belijders in Nederland hebben als taak: het naar het bevel van Gods Woord zoeken van wegen, die kunnen leiden tot eenheid van kerken, op basis van de gerefor­meerde belij­de­nis­ge­schriften. Daartoe leggen en onder­houden deputaten contact met andere kerken van gerefor­meerd belijden en doen zoveel als mogelijk is om onder­linge herkenning en samen­werking te bevorderen.

secre­taris

drs. W. van 't Spijker
Marterlaan 8
1216 EX Hilversum
t 035-6221401
m wvants@kpnmail.nl

DOE

Deputaten parti­ci­peren in DOE – het Deputaten-Overleg Eenheid van de CGK, GKv en NGK.
Kijk op de website voor meer infor­matie over wat DOE doet: www.kerkelijkeeenheid.nl.

Print Friendly, PDF & Email
terug