taak

De taak van deputaten emeritikas is de plaatselijke kerken te helpen bij het voldoen aan de verplichting om geëmeriteerde dienaren des Woords en ook de predikantsweduwen en -wezen in hun levensonderhoud te voorzien.

Print Friendly, PDF & Email
terug