eredienst

taak

Deputaten eredienst houden zich bezig met:

  • het opstellen en uitgeven van nieuwe litur­gische formu­lieren;
  • het verrichten van studie naar de plaats van dans en drama in de eredienst, het zingen van Psalmen door jongeren en het opleggen van de zegen door een ouderling in een leesdienst.

secre­taris

ds. C.J. Droger
Schie­dam­seweg 137
3134 BG Vlaar­dingen
t 010-2344288
m cjdroger@solcon.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug