evaluatie commissie emeri­tikas

taak

De taken van de evaula­tie­com­missie emeri­tikas zijn:

  • deputaten emeri­tikas en de klank­bord­groep begeleiden in het beoor­delen van het evalueren van de gevolgen van het nieuwe stelsel en het indien nodig uitwerken van wijzi­gings­voor­stellen;
  • indien er voorstellen zijn tot wijziging, in contact gaan met het moderamen van de GS om te bezien of er een vervolg­zitting gewenst is voor besluit­vorming.

samen­roeper

Ir. A.J. de Vuyst
Laan van Aida 29
2152 GH Nieuw Vennep
m bram@devubi.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug