evange­li­satie

Open dagen CGK pioniers­plekken 2017

Op zaterdag 11 en 18 maart D.V. zetten we van 10.00 - 14.00 uur de deur van zes CGK zendings­ge­meenten en missi­onair-diaconale projecten wijd open. Wij beloven een gastvrije ontvangst en interes­sante ontmoe­tingen en nodigen u van harte uit!

Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 februari via evangelisatie@cgk.nl, graag met vermelding van het aantal deelnemers. Voor de lunch, met zorg bereid, vragen wij een bijdrage van 5 euro per persoon. Bekijk het filmpje, wij zeggen: ‘Komen!’

De deelnemers

zaterdag 11 maart
10:00-14:00
Bunde
Veenendaal De Poster
Zoetermeer Perron 28

zaterdag 18 maart
10:00-14:00
Apeldoorn ICF
Rotterdam-Zuid Meer dan Bever­waard
Utrecht ICF

Een belangrijk aspect van het geloof in Jezus Christus is het brengen van het goede nieuws: het evange­li­seren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kan je als kerk het Evangelie doorgeven? Of als gemeen­telid?
Deputaten evange­li­satie willen daarbij adviseren en onder­steunen. Daarvoor werken er op het Diensten­bureau in Veenendaal twee consu­lenten, een pr/communicatiemedewerker en een secre­ta­resse.

Peter Visser

x
evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-83591171
m p.visser@cgk.nl

Petra de Jong-Heins

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-16164078
m p.dejong@cgk.nl

Henriëtte Bal-Dieleman

pr / commu­ni­catie

t 0318-582375
m h.bal@cgk.nl

Willy Boone

x
secre­ta­resse

t 0318-582374
m evangelisatie@cgk.nl

deputaten evange­li­satie

De taken van deputaten evange­li­satie zijn het bijstaan van de kerken met adviezen, materialen en financiën in vragen als: hoe kunnen we als kerke­lijke gemeente het Evangelie delen met de mensen die wonen in onze straat en in ons dorp of onze stad?

secre­taris

Drs. L.B.C. Boot
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 0318-541598
m evangelisatie@cgk.nl

bezoe­kadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD Veenendaal
t 0318-582374
m evangelisatie@cgk.nl

Print Friendly
terug