evange­li­satie

Een belangrijk aspect van het geloof in Jezus Christus is het brengen van het goede nieuws: het evange­li­seren. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kan je als kerk het Evangelie doorgeven? Of als gemeen­telid?
Deputaten evange­li­satie willen daarbij adviseren en onder­steunen. Daarvoor werken er op het Diensten­bureau in Veenendaal twee consu­lenten, een pr/communicatiemedewerker en een secre­ta­resse.

Peter Visser

x
evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-83591171
m p.visser@cgk.nl

Petra de Jong-Heins

evange­li­sa­tie­con­sulent

t 06-16164078
m p.dejong@cgk.nl

Henriëtte Bal-Dieleman

pr / commu­ni­catie

t 0318-582375
m h.bal@cgk.nl

Willy Boone

x
secre­ta­resse

t 0318-582374
m evangelisatie@cgk.nl

deputaten evange­li­satie

De taken van deputaten evange­li­satie zijn het bijstaan van de kerken met adviezen, materialen en financiën in vragen als: hoe kunnen we als kerke­lijke gemeente het Evangelie delen met de mensen die wonen in onze straat en in ons dorp of onze stad?

secre­taris

Drs. L.B.C. Boot
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
t 0318-541598
m evangelisatie@cgk.nl

bezoe­kadres

Diensten­bureau CGK
Ghandis­traat 2
3902 KD Veenendaal
t 0318-582374
m evangelisatie@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug