taak

De taak van deputaten financiële zaken omvat:

  • het informeren en adviseren van synoden en hun deputaatschappen over financiële zaken en hun financiële verantwoordingen te laten controleren;
  • het financieel adviseren van kerken en classes.

samenstelling

voorzitter

A. van Veenhuisen
Havikstraat 42
3882 JH Putten
m abvanveenhuisen@gmail.com

secretaris

drs M. Hoefnagel RA
Zandplaat 23
8321 LM Urk
m secr.dfz@cgk.nl

leden

drs. O.H. Bouwman RA
Bonkenhavestraat 17
8043 TB  Zwolle
m okkeharm@aje-intrim.nl

C.J. Bijdevaate AA
Park Oosterspaarn 46
2036 MB  Haarlem
m Chris.Bijdevaate@planet.nl

 

A.W. Donker
Kamille 26
8252 CA  Dronten
m erna@donker.info

 

G.A. Werkman RA
Arnhemseweg 343
7333 NG Apeldoorn
m info@gewe.biz

 

taakverdeling

kas: behandelaar:
Buitenlandse zending drs. G.A. Werkman RA
De Wekker A.W. Donker
Diaconaat C.H. Bijdevaate AA
Emeritikas drs. O.H. Bouwman RA
Evangelisatie A. van Veenhuisen
Geestelijke verzorging varenden C.H. Bijdevaate AA
Jaarboek A.W. Donker
Kerk en Israël A. van Veenhuisen
Kerkjeugd en onderwijs A.W. Donker
Landelijk Kerkelijk Bureau C.H. Bijdevaate AA
Onderlinge bijstand en advies drs. O.H. Bouwman RA
Pastoraat in de gezondheidszorg drs. G.A. Werkman RA
Quaestor generale synode drs. M. Hoefnagel RA
Studie- en stimuleringsfonds drs. G.A. Werkman RA
Theologische Universiteit Apeldoorn drs. G.A. Werkman RA
Traktementen/emolumenten predikanten A.W. Donker en drs. M. Hoefnagel RA
Print Friendly, PDF & Email
terug