taak

De taken van het deputaat­schap geeste­lijke verzorging van de militairen zijn:

  • het in nauwe samen­werking met andere kerken behar­tigen van de pastorale begeleiding van militairen en veteranen;
  • het onder­houden van contact met de legerpredikanten;
  • het beleggen van thuis­fron­t­avonden en conferenties;
  • het op overheids­niveau meespreken over de geeste­lijke verzorging van militairen en veteranen.

secre­taris

H.J. van Vulpen
Marco­ni­straat 8
3553 RS Utrecht
t 06-29310902
m hcjvanvulpen@hotmail.nl

samen­stelling deputaatschap

Voorzitter: dhr. L.G. Boogerd
Secre­taris: dhr. H.C.J. van Vulpen
Penning­meester: dhr. A. van Klaarbergen
Lid: drs. H. de Bruijne

Dienst Protes­tantse Geeste­lijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Deze gegevens zijn te gebruiken voor het opvragen van kerkdiensten en bijeen­komsten in het buitenland.

Bureau Hoofd­krijgs­macht­pre­dikant
Frede­rik­ka­zerne geb. 110
MPC 58A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
t: 070-3166783 of 070-3166788

Print Friendly, PDF & Email
terug