taak

De taken van het deputaat­schap geeste­lijke verzorging van de militairen zijn:

  • het in nauwe samen­werking met andere kerken behar­tigen van de pastorale begeleiding van militairen en veteranen;
  • het onder­houden van contact met de leger­pre­di­kanten;
  • het beleggen van thuis­fron­t­avonden en confe­renties;
  • het op overheids­niveau meespreken over de geeste­lijke verzorging van militairen en veteranen.

secre­taris

H.C.J. van Vulpen
Marco­ni­straat 8
3553 RS Utrecht
t 06-29310902
m hcjvanvulpen@hotmail.nl

samen­stelling deputaat­schap

Voorzitter: dhr. L.G. Boogerd
Secre­taris: dhr. H.C.J. van Vulpen
Penning­meester: dhr. A. van Klaar­bergen
Lid: drs. H. de Bruijne

krijgs­macht­pre­dikant

Ds. P.L.D. Visser, t: 06-51407815
Ds. Visser, geb. 29 juli 1969 te Scheve­ningen, werd kandidaat in 2000 en op 29 juni 2001 predikant te Ouderkerk a/d Amstel.
Vanaf februari 2007 is drs. Visser - met toestemming van de kerkenraad van Ouderkerk - in dienst getreden van de krijgs­macht in de functie van leger­pre­dikant bij de Konink­lijke Landmacht.

Dienst Protes­tantse Geeste­lijke Verzorging bij de Krijgs­macht

Deze gegevens zijn te gebruiken voor het opvragen van kerkdiensten en bijeen­komsten in het buitenland.

Bureau Hoofd­krijgs­macht­pre­dikant
Frede­rik­ka­zerne geb. 110
MPC 58A
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
t: 070-3166783 of 070-3166788

Print Friendly
terug