taak

Het deputaat­schap geeste­lijke verzorging van de varenden heeft als taak het verlenen van pastoraat aan de schippers in de binnen­vaart en aan degenen die werkzaam zijn op de grote vaart (de zeevaart), waarvoor een predikant is aange­steld.

secre­taris

drs. M.H. Baan
Wilhel­mi­nalaan 16
3247 AS Dirksland
m mhbaan@kliksafe.nl

predikant

ds. H. van der Ham
Stooplaan 26
3311 DM  Dordrecht
t 078-6138280 of 06-53 596380
m hvdham@filternet.nl

ouderling

J. Romijn
Ms. Insula
t 06-53 533624 (NL) of +49-173 9397813 (D)

contactdag varenden

Op 18 maart a.s. organi­seert het deputaat­schap voor de varenden een contactdag voor varenden en andere belang­stel­lenden. U bent van harte welkom! Download de uitno­diging …

Kompas

Het deputaat­schap geeste­lijke verzorging varenden geeft viermaal per jaar het periodiek Kompas periodiek uit. Meer infor­matie …

Print Friendly, PDF & Email
terug