gemeen­testichting

Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, zei Hij tegen hen (Matth. 28:19): 'Maak al de volken tot mijn discipelen. Doop hen. En leer hen te onderhouden wat Ik aan jullie heb geboden.'

Dit zijn drie belangrijke elementen van evangelisatie. Het doel van evangelisatie is meer dan iemand vertellen over Jezus. Mensen komen tot hun bestemming wanneer zij terechtkomen in het Koninkrijk van God. Zij worden dan 'discipelen' (leerlingen/volgelingen) van Jezus. Juist in de christelijke gemeente wordt dit zichtbaar.
Jezus zegt dat mensen gedoopt moeten worden: dat wil zeggen dat zij lid worden van zijn volk en burgers van zijn Koninkrijk. Daarom is het belangrijk dat mensen die tot geloof komen niet op zichzelf blijven staan, maar een plaats vinden in een christelijke gemeente.

websites

Print Friendly, PDF & Email
terug