jaarboek

taak

Het jaarlijks doen verschijnen van een jaarboek met daarin alle relevante gegevens voor het kerkelijk leven.

secretaris

ds. H.J.Th. Velema
Zuidwoldigerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

het Jaarboek

Jaarlijks verschijnt begin april het Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Het is een uitgave van Buijten & Schipperheijn Motief te Amsterdam.
Naast alle gegevens van de plaatselijke kerken, predikanten, deputaatschappen, bonden, algemene verenigingen, stichtingen, werkgroepen, comités en commissies, landelijke en classicale periodieken, corresponderende kerken, wordt een jaaroverzicht opgenomen en een drietal artikelen geplaatst.

De redactie van het Jaarboek wordt gevormd door drie door de generale synode benoemde deputaten: ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema. Secundi zijn di. G.P.M. van der Linden en H.K. Sok.

bestelinformatie

U kunt het Jaarboek 2016 bestellen via onze webwinkel.

Print Friendly, PDF & Email
terug