kamer van koophandel

In het kader van het in werking treden van de Handelsregisterwet in 2008 zijn kerkgenootschappen wettelijk verplicht zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Deputaten financiële zaken hebben de uitvoering van deze verplichting voor onze kerken, deputaatschappen en andere organen in overleg met deputaten vertegenwoordiging uitgewerkt.
Deze inspanning heeft er in geresulteerd dat voor onze kerken en al hun organen één nummer bij elke Kamer van Koophandel kan worden gehanteerd.

Het inschrijfnummer is: 09197249

Tenaamstelling: Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Adres: Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal
Activiteit: kerkgenootschap

Dit nummer dient te worden gehanteerd als van officiële zijde, bijvoorbeeld door de bank, daarom wordt gevraagd.

Mocht deze mededeling bij u vragen oproepen dan kunt u contact opnemen met het Dienstenbureau, de heer Willem Woudstra, telefoon: 0318-582371.

incassanten ID

Het incassanten-ID is een uniek nummer waarmee organisaties die met incasso’s werken voor de banken altijd te herkennen en te herleiden zijn. Dit incassanten ID wordt uitgegeven door de banken. Het nummer is gebaseerd op onder meer het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en een volgnummer. Aangezien kerkelijke gemeenten in de regel geen eigen KvK-registratienummer hebben, wordt hiervoor het KvK-nummer van de landelijke kerk gebruikt. Dit KvK-nummer (09197249) wordt aangevuld met een door het Dienstenbureau verstrekt volgnummer (4 posities). Zie hieronder voor meer informatie of voor het incassanten-ID van uw kerk.

Print Friendly, PDF & Email
terug