kerk en Israël

taak

Het deputaat­schap kerk en Israël van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland houdt zich bezig met de relatie met Israël.

Vanouds is er in onze kerken veel aandacht en liefde voor het volk Israël. Wij beseffen dat wij als kerk onze wortels hebben in het Joodse volk. Paulus gebruikt daarvoor in Romeinen 11 het beeld van een olijfboom. In de olijfboom Israël zijn vreemde, ‘wilde’ takken (daarmee bedoelt hij: gelovigen uit de volkeren) geënt, door het geloof in Jezus, de Messias.

De belang­rijkste elementen van ons werk zijn:

  • bezinning op (de ontmoeting met) Israël;
  • toerusting van de kerken;
  • ontmoeting met het Jodendom in Israël en Nederland.

Bezoek de website van deputaten kerk en Israël: www.kerkenisrael.nl.

secre­taris

A.J. van der Toorn
Satijn­vlinder 13
2317 KJ Leiden
t 071 - 2000 120
m info@kerkenisrael.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug