kerkorde en kerkrecht

taak

De taken van deputaten kerkorde en kerkrecht bestaan uit:

 • het stimuleren van de kennis en de juiste toepassing van het kerkrecht door middel van toerustingsmateriaal en publicatie in de kerkelijke bladen;
 • het zich bezinnen op actuele kerkordelijke kwesties die om regelgeving in de kerkorde vragen;
 • het uitbrengen van kerkrechtelijk advies (zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend);
 • het verzorgen van de uitgave van de kerkorde.

Zie voor meer informatie ook de website van de GKv: www.kerkrecht.nl.

secretaris

ds. H.J.Th. Velema
Zuidwoldigerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

de kerkorde

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Het laatst gewijzigd en aangevuld door de generale synode Huizen/Nunspeet 2010. Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam, 2011, ISBN 978-90-5881-554-5.

U kunt een gedrukt exemplaar van de Kerkorde (incl. cd-rom) bestellen via de webwinkel van het Dienstenbureau. De Kerkorde is ook (gratis) digitaal beschikbaar: download de Kerkorde.

 • besluitenboekje 2013 - A t/m C
 • handreiking bij opheffing van een plaatselijke kerk
 • formulieren

  Liturgische formulieren

  Vastgesteld door de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 1968/69, 1971/72 en 1974. Afkomstig uit Liturgische formulieren, Van Brummen/Buijten & Schipperheijn BV, zesde druk 2001, ISBN 90-6064-569-3

  Liturgische formulieren, proeve

  Vastgesteld door de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De onderstaande formulieren vervangen niet de klassieke formulieren. Ze kunnen naast de klassieke formulieren gebruikt worden.

  instanties op diverse terreinen

  De synode 2013 gaf aan deputaten kerkorde en kerkrecht in relatie tot de vertrouwenscommissie de opdracht
  'hulp te bieden door middel van verwijzing naar instanties c.q. regelingen betreffende zaken als rechtspositie van predikanten en kerkelijk werkers, ziekmeldingen, bij- en nascholingsactiviteiten, maar ook op het gebied van rechten en plichten op financieel en juridisch gebied. Ook door middel van verwijzing naar instanties waar predikanten, kerkenraden en gemeenten terecht kunnen als er problemen of conflicten in een concrete probleemsituatie lijken te ontstaan behoren tot deze taak.'

 • verwijzing-naar-instanties.pdf
 • kerkelijke appelprocedure
 • integrale regeling appelprocedure
 •  

  Print Friendly, PDF & Email
  terug