kerkproe­verij

Het ligt heel erg voor de hand en we hadden het misschien al veel eerder moeten doen. Namelijk: gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Daarom doen wij mee met de landelijke 'Kerkproeverij' waaraan meer dan 20 kerkgenootschappen hun medewerking hebben toegezegd.

Wat motiveert ons om het Evangelie te vertellen aan de mensen om ons heen? We hebben als christenen een roeping gekregen om mensen in contact te brengen met de Here Jezus. In Mattheüs 28:16-20 nodigt Hij ons uit om Zijn goede nieuws aan de mensen die Hem niet kennen te vertellen. Niet alleen maar voor de snelle praters, de theologen, of de enthousiastelingen. Nee, wij allen als volgelingen van de Here Jezus mogen van Hem getuigen!  ‘Sommigen van de discipelen twijfelden nog’, staat er in vers 17. Ook zíj krijgen die opdracht. Kortom, wij allen worden uitgenodigd om dit goede nieuws te delen! Om mensen in contact te brengen met Hem. Jezus kondigt daar aan dat Zijn koninkrijk definitief is doorgebroken: Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En Hij zal bij ons zijn. Hoe motiveert ons dit, hoe zet dit ons in beweging? Is het een mooi verhaal, of laten we ons erdoor raken én wagen we de stap?

Durf je dat? Op je collega, buurman, vriend, of familielid afstappen en zeggen: ‘Hé, ga je met me mee?’ Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren als christenen. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.

Gek hè? Dit kan natuurlijk elke zondag. Maar hoe vaak doen we dit ook? Misschien denk je: ‘Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand mee genomen naar de plek waar ik iedere zondag zo graag kom.’

Juist om elkaar te motiveren, is er een specifieke zondag voor aangewezen. Want hoe vaak denken we daar over na, om uit onze gewoonte van ‘zelf gaan’ te stappen en het lef krijgen om mensen mee te nemen naar de kerk? Terwijl het de plek is waar we zelf blij zijn iets te mogen proeven van Gods goedheid, waar we blij zijn met de gemeenschap die we vormen.

Dus daarom (9 en) 10 september! Een mooie aanleiding om eens iemand uit jouw omgeving te laten kennismaken met de plek die voor jou zo bijzonder waardevol is. Nodig die ander eens uit om te proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en… de koffie.

Wie nodig jij uit?

hoe nodig je mensen uit?

EV kerkproeverij chocoladereep

vijf tips

De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerkdienst.

  1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan maar met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
  2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten,voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen.”
  3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
  4. Je kunt verwijzen naar de landelijke campagne. “Je hebt misschien gehoord van ‘Kerkproeverij?’ Mijn kerk doet er ook aan mee. Ik zou het leuk vinden als je met me mee zou gaan…”
  5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.

hoe heet je ze welkom?

17602280 - man roll huge red carpet

vijf uitgangspunten

  1. De kerkproeverij‐zondag heeft natuurlijk een bijzonder karakter, maar wees als gemeente vooral uzelf en doe niet alles ‘anders dan anders’. Zo krijgen de gasten een goede indruk van een gewone kerkdienst (die natuurlijk niet ‘gewoon’ hoeft te zijn in de zin van: gewoontjes).
  2. Het draait om relaties, niet om de activiteiten of om ‘trucjes’. Centraal is de houding van gemeenteleden: zijn ze alert op de gasten, belangstellend? Funest is als een gemeentelid tegen een ‘nieuwkomer’ zegt: ‘U zit op mijn ’
  3. Kernwoord is: Gasten die zich welkom en uitgenodigd weten. Dat betekent niet dat er ‘jip‐en‐janneketaal’ gesproken moet worden. Er mag best iets diepzinnigs en ‘mysterieus’ gebeuren, zolang gasten zich maar niet buitengesloten voelen. Als een dienst voldoende toegankelijk is, kunnen gasten iets meenemen dat blijft haken, dat raakt of intrigeert en zicht geeft op God zelf.
  4. De keuze van de liturgie hangt af van wat past bij de gemeente. Er is grote variatie: van klassiek gereformeerd tot hoog liturgisch of evangelisch getint.
  5. In alle facetten van de kerkproeverij‐zondag is de beweging van buiten naar binnen wezenlijk: kijk met de ogen van een mogelijke gast of nieuwkomer.

hoe organiseren?

kerkproeverij ingredienten

gratis Bijbels

Het Nieuwe Testament in verschillende vertalingen én in 70 andere talen stelt de Bijbelvereniging gratis beschikbaar. Kijk en bestel  op www.bijbelvereniging.nl via ‘Bijbels bestellen’.

veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij als plaatselijke kerk meedoen?
U neemt als kerkenraad een besluit. Vervolgens is het verstandig enkele mensen de praktische uitvoering toe te vertrouwen. In ieder geval zal de voorganger op zondag 10 september daarbij betrokken moeten zijn.
Zijn er kosten aan verbonden?
Nee. U kunt alle publiciteit en voorbereidingen uitvoeren binnen uw bestaande begroting. Natuurlijk kunt u besluiten extra geld uit te geven voor uitnodigingen en ontvangst, dat is aan uzelf. De poster en de uitnodigingskaarten kunt u downloaden op deze website.
Wanneer moeten we beginnen met organiseren?
Het is verstandig dat zo snel mogelijk te doen. Voorbereidingen kunnen bestaan uit: besluit nemen om mee te doen, iemand een to-do-lijstje laten maken van zaken die voor de eigen situatie van belang zijn. In ieder geval moet men de eigen gemeenteleden in een vroeg stadium informeren over wat er van hen verwacht wordt. Zij zijn immers degenen die de uitnodigingen moeten verwoorden.
In hoeverre steunen de landelijke kerken de campagne?
De landelijke kerken geven informatie en concrete suggesties hoe je de campagne kunt voeren. De feitelijke campagne komt plaatselijk tot stand. Dus er moeten leden zijn in de eigen gemeente  die daadwerkelijk mensen uitnodigen.
Moet je je per se aanmelden bij de landelijke organisatie om mee te doen?
Liever wel. Meedoen mag ook op eigen initiatief en anoniem. Maar het is krachtiger als de kerken samenwerken.
Moet je samenwerken met andere kerken ter plaatse?
Een plaatselijke kerk kan op eigen titel meedoen. Samenwerken met andere kerken kan wel krachtiger werken. Zo hebben kerken samen ook een sterker geluid richting de lokale pers, als je die van te voren bij het initiatief wilt betrekken.
Wat doen we ná 10 september?

Als men na de evaluatie enthousiast is kan men volgend jaar weer meedoen met Kerkproeverij. Het is goed ook gemeenteleden  feedback te geven, zodat ze hun inspanningen in een breder kader recht gedaan zien worden.

Het is goed mogelijk om na september verschillende ontmoetingen in te bouwen om zo verbinding te blijven maken met de mensen buiten de kerk. Hiervoor komen suggesties op www.kerkproeverij.nl en op deze website.

Is het een jaarlijkse actie of een eenmalige activiteit?
Na 10 september besluit de landelijke organisatie of deze landelijke activiteit jaarlijks herhaald wordt.
Wat verwachten we van de voorganger en de kerkenraad?
De voorganger en de kerkenraad nemen voor september de gemeente mee: zij onderstrepen gastvrijheid en rusten hun leden toe om mensen in hun omgeving uit te nodigen. Sluit op de betreffende zondag vooral aan bij wat men gewend is in de eigen gemeente, met hier en daar misschien iets meer uitleg om nog toegankelijker te zijn voor de nieuwe bezoekers.
En wat verwachten we van gemeenteleden?
Kern van de campagne is dat gemeenteleden anderen in hun omgeving uitnodigen. Dat vraagt dus om voorbereiding, zodat iedereen het belang inziet en toegerust wordt.
Kunnen we onszelf wat meer presenteren?
Natuurlijk mag dat. Aangezien het evenement Kerkproeverij heet, kan je in die lijn verder denken. Een ‘proeverij’ doet vermoeden dat je iets komt proeven, iets lekkers of iets leuks krijgt.

X

Waarom is gekozen voor 10 september 2017?
Er is gekozen voor een zondag na de zomer, als mensen verantwoordelijkheden en taken weer hernieuwd oppakken. Er zijn wel alternatieven besproken, bijvoorbeeld in juni of met de adventstijd, maar het moment na de zomer biedt de meeste voordelen. Je kan dan later in de adventstijd als je zou willen nog eens terugverwijzen naar de campagne.
Waarom is het wenselijk een zondag aan te wijzen om mensen uit te nodigen?
Een speciale zondag biedt de mogelijkheid het thema van gastvrijheid speciaal aandacht te geven.
Mag je ook een andere datum nemen?
Natuurlijk mag je een andere datum nemen, maar het is krachtiger als kerken dezelfde datum kiezen door heel Nederland. Ook de landelijke media (onder andere EO en KRO-NCRV) ondersteunen de Kerkproeverij. Hoe meer samenhang met de landelijke campagne hoe beter.
In hoeverre moet je het thema Kerkproeverij volgen?
Als je de campagne voert onder de gemeenschappelijke naam van ‘Kerkproeverij’ kan je krachtiger communiceren. Het woord drukt uit wat de zondag van de uitnodiging wil zijn, namelijk: mensen in de gelegenheid stellen (hernieuwd) kennis te maken met hoe het toegaat in de kerk waar ze misschien ooit wel eens binnen geweest zijn.
Waarom de naam ‘Kerkproeverij’?
Een proeverij laat ruimte voor de eigen verkenning. Het intrigeert mensen. Ze kunnen de sfeer opsnuiven van een kerk. Het uitnodigende karakter van het woord ‘Kerkproeverij’ helpt om de plaatselijke kerk te mobiliseren om daadwerkelijk mensen in eigen omgeving uit te nodigen.
Moeten we de kerk(dienst) aanpassen voor de Kerkproeverij?
Niet echt. Het gaat om het laten zien van wat er gewoonlijk in de kerk gebeurt tijdens een kerkdienst. Het is wel vriendelijk om de gasten na afloop iets te drinken aan te bieden en gelegenheid te geven om na te praten.
Moeten we de liturgie aanpassen?
Dat hoeft niet. Het gaat er niet om een bijzondere dienst te organiseren. Het gaat er om mensen (hernieuwd) te laten zien hoe het toegaat in een gewone dienst.
Kunnen we na 10 september contact opnemen met onze gasten?
Het kan heel nuttig zijn om adressen te bundelen van mensen die een keer de kerk hebben bezocht en hen nog eens aan te schrijven met een vriendelijke brief en een kerkblad. E-mail is tegenwoordig nog effectiever en je hebt een groter bereik (en geen drukkosten).
Vertel iets over het resultaat
Ervaringen wijzen uit, dat de belangrijkste winst zit in de mensen die al kerklid zijn en die zich realiseren dat gastvrijheid en uitnodigen wezenlijk onderdeel zijn van het kerkelijk leven. Daarnaast krijgen per gemeente tientallen mensen  (hernieuwd) een beeld van wat er eigenlijk in de kerk gebeurt. Van alle bezoekers blijkt één op de pakweg zeven of acht mensen (veel) vaker terug te komen.
Wanneer is de campagne een succes?
Als gemeenteleden inzien dat de kerk een gemeenschap wil zijn waarin het vanzelfsprekend is anderen uit te nodigen voor een dienst.
Gaat het om een gastvrije kerk of gaat het om nog iets anders?
Het begint met gastvrijheid, maar ten diepste gaat het om nog iets anders. Het gaat om een uitnodigende kerk. Natuurlijk is iedere kerk gastvrij: niemand wordt ooit geweigerd in een kerk en we vinden het fantastisch als er mensen in de kerk komen. Maar in plaats van een ‘welcoming’ (‘gastvrije’) kerk, gaat het om een ‘inviting’ (uitnodigende) kerk. Een kerk die erop uitgaat om mensen één op één uit te nodigen. Persoonlijke contacten met mensen buiten de kerk die door het enthousiasme van de leden over de kerk en over de Heere van de kerk enthousiast of nieuwsgierig raken.
Print Friendly, PDF & Email
terug