klachten

klachtenprocedure inzake misbruik

De generale synode (GS) heeft op 22 november 2001 met betrekking tot misbruik van pastorale en andere kerkelijke gezagsrelaties een klachtenprocedure vastgesteld en een Commissie Seksueel Misbruik benoemd. Tevens werd in dit verband besloten een gedragscode als morele richtlijn te aanvaarden.

 • klachtenprocedure
 • gedragscode
 • het Meldpunt

  Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.
  Het Meldpunt is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

  Lees meer op de website van het Meldpunt.

  appelprocedure

  Hieronder vindt u de Integrale Regeling voor de Appelprocedure.
  Deze is vastgesteld op de generale synode van 2013.

 • integrale regeling appelprocedure
 • In de regeling is een weeffout blijven zitten, die deputaten zullen melden aan de generale synode van 2016: deputaten kwamen vanuit de tekst van art. 31 lid 1e tot de overtuiging dat ook verzoeken om revisie van primaire besluiten van de generale synode één keer een opschortende werking hebben.

  Deputaten kerkorde en kerkrecht hopen dat met het toepassen van de regeling ten diepste de zaak van de Koning van de kerk gediend wordt.

  geschillencommissies

  De generale synode 2010 heeft besloten dat iedere particuliere synode een geschillencommissie moet aanstellen, zoals vermeld in bijlage 27 van de Kerkorde.
  Wanneer zich een geschil voordoet tussen kerkenraad en gemeenteleden, tussen kerkenraadsleden onderling of deputaatschappen, bestaat er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de geschillencommmissie. Als onafhankelijke derde probeert de geschillencommissie dan samen met beide partijen tot een oplossing te komen.
  De geschillencommissie velt geen oordeel en doet geen bindende uitspraak, maar treedt op als mediator naar de generale synode.

  particuliere synode van het noorden

  Leden:
  ds. H. Korving - voorzitter
  mw. N. Sikkema-Holwerda - secretaris
  dhr. J.R. Bügel
  dhr. R.N. Boonstra

  Contactgegevens scriba:
  Koekoeklaan 27
  7905 HJ Hoogeveen
  m: therapeut@nynkesikkema.nl

  particuliere synode van het oosten

  Leden:
  dhr. H. Verheij - voorzitter
  dhr. mr. M. van Hunnik - secretaris
  mevr. mr. dr. G.W. Brands-Bottema
  mevr. A.T. van Deelen-Westerterp
  dhr. drs. M. Otter
  dhr. W. van Zwol

  Contactgegevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: cie.geschiloplossing@gmail.com

  particuliere synode van het westen

  Leden:
  ds. A.P. van Langevelde - voorzitter
  mevr. P.C.H. Star – van Tongeren - secretaris
  ds. A.G. van der Heijden
  dhr. W. Bijleveld
  dhr. L. Voorthuijzen
  mevr. M. Oosterman

  Contactgegevens scriba:
  Kanaalstraat 12
  2231 KC Rijnsburg
  m: starvantongeren@gmail.com

  particuliere synode van het zuiden

  Leden:
  dhr. A. Visser - voorzitter
  dhr. P. van Duijvenbode - secretaris
  ds. J.W. van Pelt
  dhr. H. Stapel
  mw. M.H.N. Driesse

  Contactgegevens scriba:
  Postbus 334
  3900 AH Veenendaal
  m: geschiloplossing.psz@gmail.com

  Print Friendly, PDF & Email
  terug