kerkendag

het kerken­verband in de volle breedte

In opdracht van de generale synode zorgt de commissie ervoor dat elke kerkendag steeds weer andere deputaat­schappen de kans krijgen zich te presen­teren. Zo komt het geheel van het kerkenwerk in de loop van de jaren zoveel mogelijk in beeld. Verder is de opdracht om bij de organi­satie van elke kerkendag beide jeugd­bonden te betrekken, zodat er ook steeds aandacht voor de jeugd van de kerk is. Een ander belangrijk punt van aandacht voor de lande­lijke commissie is dat er op de kerkendag ruim gelegenheid is voor onder­linge ontmoeting.

wanneer is de volgende kerkendag?

Twee keer werd er al een kerkendag gehouden. De eerste op 18 mei 2012 en de tweede op 30 mei 2014. Beide op de dag na Hemel­vaartsdag. De volgende kerkendag wordt gehouden op D.V. vrijdag 26 mei 2017.

vragen?

Als u vragen hebt over de kerkendag, schroom dan niet om contact op te nemen met ds. H.K. Sok (0227-540090 / hksok@filternet.nl).

Website: www.cgk-kerkendag.nl

commissie lande­lijke kerkendag

De commissie heeft als taak het met regelmaat organi­seren van een lande­lijke kerkendag, waarvan een samen­bin­dende werking uitgaat en waarop door de jaren heen alle deputaat­schappen zich kunnen presen­teren.

samen­roeper

ds. H.K. Sok
Noorderpad 51
1674 NT Opperdoes
t 0227-540090
m hksok@filternet.nl

leden
  • ds. W. Bruin (Zutphen)
  • ds. E. Everts (Deventer)
  • drs. G.L. Fokkema-van Drongelen (Kerkwerve)
  • E.M. de Graaf AA  (Nunspeet)
  • K.J. Ooster­broek (Utrecht-West)
  • E. Spiering-de Hek (Utrecht-West)
Print Friendly
terug