mentoraat begin­nende predikanten

De Generale Synode 2013 heeft, op basis van het rapport van de vertrouwenscommissie voor predikanten (VCP), besloten een verplicht mentoraat in te stellen voor pas beginnende predikanten voor de duur van twee jaar (zie besluitenboekje februari 2014 nr. 2 blz. 413, 414 en 415).

De uitvoering van dit besluit is neergelegd bij Steunpunt Kerkenwerk Zwolle.

In de daaropvolgende periode zijn er door de particuliere synodes een aantal namen voorgedragen die, na het volgen van een mentoraatscursus, zijn benoemd als mentoren.

Aan kandidaten die door de Theologische Universiteit Apeldoorn beroepbaar zijn gesteld en een beroep hebben ontvangen wordt, na het classisexamen, een mentor toegewezen.

Voorheen was de classis verantwoordelijk voor het toewijzen van een mentor. In de nieuwe werkwijze ligt de verantwoordelijkheid voor het benoemen van een mentor voor een pas beginnende predikant, niet meer bij de classis, maar bij Steunpunt Kerkenwerk.

De kerkenraad, waar de kandidaat het beroep naar heeft aangenomen, neemt contact op met Steunpunt Kerkenwerk en meldt dat de kandidaat formeel is toegelaten. Steunpunt Kerkenwerk start het formele traject voor het benoemen van een mentor.

In het voortraject zijn er door Steunpunt Kerkenwerk al contacten gelegd met de kandidaat en kerkenraad.

In de afgelopen periode hebben 11 predikanten de opleiding mentoraat met goed gevolg afgerond. Inmiddels hebben 8 kandidaten een beroep aangenomen en/of zijn al bevestigd als predikant en 1 kandidaat heeft het beroep nog in overweging. 2 kandidaten zijn nog in afwachting van een beroep en binnenkort zullen er ook weer nieuwe studenten beroepbaar worden gesteld.

Om predikanten, die het mentoraat van een beginnende predikant op zich hebben genomen niet te belasten met meerdere mentorschappen, wordt er een nieuwe procedure gestart voor het voordragen van namen voor de functie van mentor. Namen kunnen worden doorgegeven aan Steunpunt Kerkenwerk (mw. R. Weijma 038-4270455 info@steunpuntkerkenwerk.nl). Steunpunt Kerkenwerk zal zelf ook het initiatief nemen voor uitbreiding van mentoren.

Print Friendly, PDF & Email
terug