nieuws­brieven

Wij geven een nieuwsbrief uit! Meldt u zich hieronder aan.

inhoud nieuwsbrief

Op de hoogte van diaconaal nieuws
Onze nieuwsbrief bevat divers diaconaal nieuws. Van het werk van deputaten diaconaat, maar ook van diaconaal nieuws daarbuiten dat wellicht voor u als diaken of diaconaal betrokkene interessant kan zijn.

Nieuwe items op onze website
In de nieuwsbrief wijzen we u op nieuwe items op de diaconaatpagina's van onze website. Is er bijvoorbeeld een update geplaatst van de laatst gehouden noodhulp, dan leest u dat in de nieuwsbrief.

Overzicht inkomsten projecten
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de binnengekomen gelden voor onze projecten. Handig om als  diaconie te gebruiken bij het kiezen van een collectedoel. Geeft u aan ons een 'toezegging' (geschatte opbrengst collecte) door voordat u collecteert, dan verwerken wij deze toezegging in het overzicht. Andere diaconieën kunnen dan bij hun collectedoelkeuze daarmee rekening houden.

Print Friendly
terug