noodhulp Nepal

overstro­mingen

Nepal werd in augustus zwaar getroffen door hevige moesson­regens. Overstro­mingen en modder­stomen eisten veel levens. Vooral in afgelegen dorpen is behoefte aan schoon drink­water en voedsel. Om te voorkomen dat er ziektes als tyfus en cholera uitbreken, worden er hygië­ne­pak­ketten uitge­deeld. De situatie is schrijnend. Mensen zijn vermist, gewassen wegge­spoeld en huizen meege­sleurd door modder­stromen.

lokale kerken

Onze kerken zijn al jarenlang betrokken bij de Nepalese organi­satie ACN (project NEP023). Ruim veertig kerken in de omgeving van Pokhara maken deel uit van die organi­satie. ACN doet een beroep op ons, op u. Project­leider Raju schrijft in een mail aan ons: ‘Thanks for your continue prayers, words of encou­ra­gement and practical support. Thanks for standing with us.’ (‘Bedankt voor jullie gebed, woorden van bemoe­diging en praktische hulp. Bedankt dat jullie naast ons staan.’)

concrete hulp

ACN wil duizenden huishoudens in de regio Nawal­parasi te helpen met voedsel­pak­ketten en water­filters. Medewerkers geven voorlichting over hygiëne. Ook wordt er alles aan gedaan om de kinderen weer naar school te laten gaan.

gebed en gaven

Bidt u mee voor de slacht­offers en hulpver­leners? Ook uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

Print Friendly, PDF & Email
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's