offer­vaar­digheid

taak

De taak van de commissie offer­vaar­digheid is:
kerken­raden helpen met het makke­lijker reali­seren van hun begroting door het geven van hints en tips over het vergroten van de offer­vaar­digheid van gemeen­te­leden, voor zover nodig. We willen dat doen door een platform te bieden voor het uitwis­selen van geslaagde initi­a­tieven tussen kerken­raden onderling en door het aanreiken van onder­werpen voor bijvoor­beeld kringwerk of catechese.

Mailbox van de commissie: offervaardigheid@cgk.nl

samen­roeper

ir. A.J. de Vuyst
Laan van Aïda 29
2152 GH  Nieuw-Vennep
m bram@devubi.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug