partners zendings­ge­meenten

De CGK kennen zendings­ge­meenten. Een zendings­ge­meente is een gemeen­schap van gelovigen die ontstaat uit missi­o­naire arbeid, die zich ontwikkelt tot een zelfstandig functi­o­ne­rende gemeente en zich ook weer toewijdt aan missi­o­naire arbeid (zie: kerkorde CGK, artikel 21).

Vooral wanneer een zendings­ge­meente als zelfstandige gemeente gaat functi­o­neren, kan het moeilijk zijn om een eigen evangelist of predikant te onder­houden. Diverse zendings­ge­meenten hebben namelijk relatief veel leden met een klein inkomen.

Om deze zendings­ge­meenten met raad en daad te onder­steunen, hebben de kerken de commissie Partners Zendings­ge­meenten (PZG) in het leven geroepen. In het reglement partners zendings­ge­meenten kunt u lezen of uw zendings­ge­meente in aanmerking komt voor onder­steuning.

Secre­taris en contact­persoon
ds. H.J.Th. Velema
Zuidwol­di­gerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

Voor vragen kunt u ook terecht bij het missi­o­naire team van het diensten­bureau evangelisatie@cgk.nl

Print Friendly
terug