partners zendings­ge­meenten

De CGK kennen zendingsgemeenten. Een zendingsgemeente is een gemeenschap van gelovigen die ontstaat uit missionaire arbeid, die zich ontwikkelt tot een zelfstandig functionerende gemeente en zich ook weer toewijdt aan missionaire arbeid (zie: kerkorde CGK, artikel 21).

Vooral wanneer een zendingsgemeente als zelfstandige gemeente gaat functioneren, kan het moeilijk zijn om een eigen evangelist of predikant te onderhouden. Diverse zendingsgemeenten hebben namelijk relatief veel leden met een klein inkomen.

Om deze zendingsgemeenten met raad en daad te ondersteunen, hebben de kerken de commissie Partners Zendingsgemeenten (PZG) in het leven geroepen. In het reglement partners zendingsgemeenten kunt u lezen of uw zendingsgemeente in aanmerking komt voor ondersteuning.

Secretaris en contactpersoon
ds. H.J.Th. Velema
Zuidwoldigerweg 12
7908 AD Hoogeveen
t 0528-270485
m hjthvelema@telfort.nl

Voor vragen kunt u ook terecht bij het missionaire team van het dienstenbureau evangelisatie@cgk.nl

handreiking doop en avondmaal voor CGK zendingsgemeenten

EV - handreiking doop en avondmaal

Wat doe je als kerk wanneer een man die maar net christen is geworden en nog geen kans heeft gehad zijn geloof te belijden en zich te laten dopen vol dankbaarheid naar de avondmaalstafel loopt? Wat zeg je tegen een echtpaar dat haar kind echt niet wil laten dopen, omdat ze dit alleen maar gezien hebben in een lauwe kerk van cultuurchristendom en allerlei vormen van bijgeloof?
Voor deze en andere vragen komen de zendingsgemeenten van de CGK regelmatig te staan. Deputaten evangelisatie hebben op verzoek van de generale synode een handreiking geschreven.

U kunt de handreiking gratis downloaden:

  • handreiking doop en avondmaal voor zendingsgemeenten
  • Print Friendly, PDF & Email
    terug