studie- en stimu­le­rings­fonds

taak

Het deputaat­schap studie- en stimu­le­rings­fonds stelt fondsen beschikbaar voor studenten die onder de verant­woor­de­lijkheid van het curatorium vallen en die geen recht hebben op studie­fi­nan­ciering (bijv. door hun leeftijd). Ook kunnen chris­te­lijke gerefor­meerde predi­kanten die een proef­schrift voorbe­reiden een beroep doen op dit fonds.

secre­taris

J.C. Westeneng
Waldeck Pyrmontlaan 13
3762 CK Soest
t 035-6020639
m j.c.westeneng@solcon.nl

Print Friendly, PDF & Email
terug