thema's

Om een ander tot hulp te zijn is soms kennis nodig. Wij bieden u graag die kennis. Zodat u deze weer kunt doorgeven. Deze pagina wordt aangevuld. Zit het onderwerp waarover u meer wilt weten er niet bij? Laat het ons weten!

 

collecte

De (diaconale) collecte. Overbekend, toch?
Lees meer …

finan­ciële steun

Op verant­woorde wijze als diaken finan­ciële steun bieden.
Lees meer …

jeugd­dia­conaat

Diaconaat voor en door jongeren!
Lees meer …

kerk aan zet

De kerk terug naar het centrum van de samenleving.
Lees meer …

micha

Goed en recht doen. Daar staat het Micha­netwerk voor.
Lees meer …

umoja

Een nog vrij onbekend maar krachtig proces rond saamhorigheid.
Lees meer …

vluch­te­lingen

Hoe gaan we als kerken om met vluchtelingen?
Lees meer …

werkloosheid

Wat zijn de gevolgen van werkloosheid en wat kan de diaconie daarin betekenen?
Lees meer …

wijkteams

Een wijkteam zoekt met de burger naar een oplossing.
Lees meer …

zorg (Wmo)

Er is veel veranderd in de zorg. Hoe kunt u helpen?
Lees meer …

Print Friendly, PDF & Email
terug