toerusting

toerusting

Deputaten evange­li­satie bieden allerlei mogelijk­heden aan om het evange­li­sa­tiewerk in de kerken te stimu­leren en kerken­raden, evange­li­sa­tie­com­missies en gemeen­te­leden daarbij te helpen.

Neemt u voor meer infor­matie contact op met Willy Boone, secre­ta­resse evange­li­satie.
m w.boone@cgk.nl
t
   0318 582374

kinder­ma­te­riaal Life Line

Life Line heeft als doel het Evangelie een reddingslijn te laten zijn voor kinderen. Het is materiaal dat kinderen wil doordringen van de noodzaak en de mogelijkheid om gered te worden. Er wordt een weg gewezen en een lijn gelegd naar het leven, naar Jezus Christus die het Leven is. Life Line geeft solide lijnen aan voor het leven: normen, waarden, zeker­heden die het kind zijn leven lang meedraagt. Wij bieden het u gratis aan om te gebruiken op uw kinderclub of zondags­school.

Hieronder kunt u ter inzage de handleiding van het materiaal en het eerste hoofdstuk downloaden.

 

Print Friendly, PDF & Email
terug