vacatures

Hier vindt u de vacatures binnen onze kerken die op dit moment bij ons bekend zijn.


Israël­con­sulent in Jeruzalem

Het Centrum voor Israël­studies zoekt voor het werk in Jeruzalem een Israël­con­sulent (1,0 fte)

Bent u theoloog (acade­misch geschoold), heeft u een heldere visie op de verbon­denheid van de kerk met Israël en ziet u hier een nieuwe roeping en uitdaging? Wij komen graag met u in contact. 

In het Centrum voor Israël­studies (CIS) werken samen: Deputaten Kerk en Israël van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, de Gerefor­meerde Zendingsbond in de Protes­tantse Kerk in Nederland (GZB) en de Chris­te­lijke Hogeschool te Ede (CHE). Doelstelling is de Joods-chris­te­lijke ontmoeting te bevor­deren, zowel in Nederland als in Israël. Deze ontmoeting wordt geken­merkt door de kernwoorden luisteren, dienen en getuigen.

De uitge­breide adver­tentie en een taakom­schrijving zijn te vinden op de website van het CIS, www.centrumvoorisraelstudies.nl.

Print Friendly, PDF & Email
terug