werkers in Nederland

Als Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken in Nederland hebben we voor het zendingswerk een perma­nente lande­lijke commissie die het bestuur­lijke werk doet. Deze mannen en vrouwen worden zendings­de­pu­taten genoemd. Zij verga­deren een aantal malen per jaar.

Het dagelijkse werk gebeurt in het zendings­kantoor op het Diensten­bureau in Veenendaal. We werken veel samen met kerken in het buitenland. In Indonesië, Zuid-Afrika, Botswana, Mozam­bique, Burundi, Thailand en Siberië. Daarnaast helpen we bij zendingswerk onder buiten­landse studenten in Nederland.

bureau­me­de­werkers

Het contact met de kerken in Nederland en met partners en werkers in het buitenland wordt onder­houden vanuit Veenendaal. Er zijn vijf medewerkers. Ds. Arjan Hilbers heeft als zendings­con­sulent de leiding. Ds. Gé Drayer werkt in deeltijd voor zending. Rita Blanken­stijn is als coördi­nator van het Diensten­bureau dagelijks bij het zendingswerk betrokken. Willie Ruizendaal is zendings­se­cre­ta­resse. Simcha van Heiningen is verant­woor­delijk voor het pr-materiaal.

werkers in het buitenland

In 1928 stuurden we de eerste zendeling naar het buitenland: ds. Arie Bikker (1898-1977). Hij ging werken onder de Toraja’s op Sulawesi, Indonesië. Na hem kwam een hele rij werkers, helemaal toen we ook gingen werken in verschil­lende landen in Afrika. De laatste zende­lingen die naar Nederland terug­keerden waren ds. Guus Vos (2011, Mozam­bique) en ds. Kees Buijs (2012, Zuid-Afrika en Indonesië).

twee zendings­echt­paren

Op dit moment zijn er twee echtparen in het buitenland werkzaam als zendingswerker:

  • Hessel en Coby Visser werken sinds 1991 in Botswana als Bijbelvertalers.
  • Wilke en Marlies den Hertog werken sinds 2016 in Thailand. Ook al is Wilke predikant – hij is geen zendeling zoals vroeger, op een eigen zendings­terrein van onze kerken. Hij werkt mee in een team van Overseas Missi­onary Fellowship in Isaan, Thailand. Daar werken ook mensen uit andere kerken.

missi­o­naire diaconale werkers

Er zijn vanuit onze kerken ook veel missi­o­naire diaconale werkers actief: mensen die zich door een plaat­se­lijke kerk hebben laten uitzenden voor zendingswerk bij een vaak wereldwijd werkende organi­satie, zoals Operatie Mobili­satie of Wycliffe Bijbelvertalers.

Print Friendly, PDF & Email
terug