zendings­ge­bieden

gebieden waar we (samen)werken

Zending werkt in verschil­lende landen samen met lokale kerken. Op Sulawesi in Indonesië doen we dat al heel lang, sinds 1928. Omdat het werken daar in de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw door politieke omstan­dig­heden heel moeilijk was, werd rond 1960 begonnen in Venda, Zuid-Afrika. Ruim tien jaar later kwam daar KwaNdebele bij, ook in Zuid-Afrika. Daarna volgden Botswana (1990), Mozam­bique (1995), Burundi (2010), Siberië (2010) en Thailand (2010).

samen­werken in plaats van leidinggeven

Vroeger hadden zende­lingen uit Nederland de leiding in het werk. Tegen­woordig werken we samen met plaat­se­lijke kerken en chris­tenen. Zij doen het eigen­lijke werk. Vanuit Nederland geven wij advies en onder­steuning. Ook financieel.

Sulawesi

Lees meer…

Venda

Lees meer…

KwaNdebele

Lees meer…

Botswana

Lees meer…

Mozam­bique

Lees meer…

Burundi

Lees meer…

Isaan

Lees meer…

Tajmyr

Lees meer…

Nederland

Lees meer…

Print Friendly, PDF & Email
terug